SELÇUK

 

Web Yazılım ve Reklam Ajnası

İletişime Geç

Firma Tanıtım Sunusu Hazırlama

FİRMANIZI TANITICI SUNUM HAZIRLAMAK

 

İhracatçı KOBİ’lerin potansiyel müşterilerine ulaşmak, kendilerini tanıtmak için doğrudan postalama yoluyla mektup, e-posta, broşür gönderme, fuarlara katılım, kişisel ziyaret gerçekleştirme, reklam gibi yöntemler kullandığından bahsetmiş ve özellikle de doğrudan postalamada kullanılmak üzere tanıtım yazısı hazırlanması amacı ile sunumlar hazırlanmaktadır.

Bilindiği gibi, ülkemizdeki KOBİ’ler ihracat pazarlamasında en sık kullandığı tanıtım yöntemi olan doğrudan postalama dan sonra fuarlara katılım ve kişisel ziyaretler aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmakta olduklarını ifade etmektedirler.

SELÇUK Web Yazılım ve Reklam Ajansı‘nda, potansiyel müşterilerimizle gerek fuarlarda, gerekse de karşılıklı ziyaretlerdeki kişisel temaslarımız sırasında firma tanıtımına katkıda bulunacak firma sunumlarının içeriğinin ne ve nasıl olması konusunda önerilerimi bilgiler vereceğiz ve profesyonel yardımlar alarak sunumunuzu bize hazırlatabilirsiniz. Unutmayınızki bizim hazırladığımızı kimse bilemiyecek.

Sunumunun hazırlanması

KOBİ’ler gerek ihracat pazarındaki müşterilerine gerekse yurt içi pazar müşterilerine kendilerini tanıtmak için slaytlardan oluşan sunum hazırlamak durumunda kalmışlardır. Bu sunumlarda da çoğu zaman “power point” programı kullanılmaktadır.

Firma profili daha teknik bilgilerin bulunduğu, görselleri olmayan bir tanıtım malzemesi olarak kullanılırken, grafik, fotoğraf ve benzeri şekillerle desteklenerek hazırlanan sunumların anlatım gücü ve etkinliği daha fazladır. Ayrıca, firmanızın tanıtımının sunumlardaki belirli bir yapı ve sırada aktarılmasıyla eksiksiz bir tanıtım yapma imkanı doğar.

Hazırlanacak sunumların aynı firma profilinde olduğu gibi içereceği bilgilerin derinliğine göre en az iki-üç farklı şekilde hazırlanmasında fayda bulunmaktadır. İster sunum olsun ister firma profili olsun kişisel kariyerlerimizi için hazırlanan CV’lerden farklı değildir. Başvurulacak her iş için ufak tefek de olsa değişiklikler yaparak hazırladığımız CV’ler gibi sunum ve firma profillerini de her müşterimiz için farklı hazırlamakta fayda bulunmaktadır.

•Her bir sunumun en fazla 20 slayttan oluşmasına özen gösterilmeli,

•Slaytların arka fonu olarak açık renkte bir fon kullanılmalı, okunaklı bir yazı fontu seçilmeli,

•Sunumun kapağında sunumun gerçekleştirileceği tarih ve sunumun yapılacağı firmanın ismi yazılmalı,

•Sunumun girişinde firmanın tanıtımına yönelik genel bilgilerin olduğu birer satırlık ve toplamda 2-3 slaytı geçmeyecek bilgiler bulunmalı;

• Firmanın kuruluş yılı
• Firmanın geçirdiği evreler (ürün veya sektör olarak)
• Firma türü (LTD, AŞ,vb) ve varsa ortaklık yapısı
• Firmanın bulunduğu sektör
• Firmanın hizmet ettiği sektör
• Firmanın ürünleri
• Firmanın toplam ciro (son yıl)
• Firmanın personel sayısı(toplam)
• Firmanın toplam üretim alanı(m2)
• Firmanın ihracat oranı, belli başlı ülkeler
• Firmanın vardiya sayısı

•Sektör, ürün ve üretim konusu (her sektör ve ürün grubu için detaylı hazırlanır ancak hedef müşteriyi ilgilendiren ürünlere ağırlık verilir) Bu kısımda en fazla 4-5 slayttan oluşmalıdır;

• Çalışılan sektörler bu sektörlerdeki ürünler,
• Alt ürün grupları ve kullanıldığı yerler.

•Kalite; kalite belgelerinin ve onaylarının alındığı kurumların listesi,
•Test ve Kontrol; ürün test ve kontrol ekipmanlarının listesi,

•Kapasite; yıllık toplam üretim, kapasite kullanım oranı, ürünlerin kullanıldığı pazarın anlaşılması amacıyla ana sanayi, yedek parça pazarı veya son kullanıcı vb oranı ayrıca kullanılan hammaddelerin miktarı,

•Firmanın üretim yeteneklerinin anlaşılabilmesi amacıyla; makine ve ekipman grupları, bunların minimum veya maksimum üretim özellikleri,

•Firma da bulunuyorsa ürün geliştirme, AR&GE yetenekleri; şimdiye kadar yapılmış çalışmalar, bununla ilgili altyapı,

•Firmanın organizasyon yapısı; organizasyon şeması, personelin dağılımı, eğitimleri ve yetenekleri,

•Firmanın ilave donanımları; taşıma, depolama, firmada kullanılan yazılımlar, donanımlar,

•Firmanın geçmiş deneyimleri; hedef kitleye göre firmanın daha önceki yaşadığı tecrübe aktarılır. Üretim, ürün geliştirme, pazarlama, lojistik vb fonksiyonlar göz önünde tutularak,

•Firmanın diğer kurumlarla olan işbirlikleri “Networkler”; firmanın müşterileri dışında işbirliği içinde bulunduğu yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar(varsa). Teknoloji transferi, “know-how” açısından önemli,

•Gelecekte planlanan yatırımlar; yakın gelecek için özellikle üretim ve test ekipmanları açılarından firmanın yatırım planları önemlidir,

•Referanslar: müşteri ve verilen ürünlerin listesinden bahsedilebilir,

•Adres; satın almacılarla temas içinde olacak firmadaki yetkililerin isimleri ve iletişim bilgileri,

Yukarıda önerilen taslak sunum daha çok teknik bilgileri içerirken gerektiğinde aşağıdaki konuların da ilave edilerek hazırlanacak başka bir sunum firmanızla ilişkilerini belirli bir aşamaya getirmiş (söz konusu bilgileri paylaşmakta sakınca görmeyeceğiniz)
müşteriler için hazırlanabilir.

• Firmanın cirosunun son üç yıllık değerleri
• Firma ihracatının son üç yıllık değerleri
• Firmanın karlılık oranları
• Firmanın gelecek için planladığı yatırımların parasal değerleri
• Firmanın çeşitli parametrelere göre son üç yıllık büyüme göstergeleri (üretim,çalışan sayısı vb)
• Firmanın çalıştığı bankaların isimleri
• Firmanın ortaklık hisse oranları
• Firmanın rezerv kapasitesi (özellikle bir potansiyel müşteri veya genel olarak ihracat için)

Sunumlarda slaytların sadece metinler yerine aynı zamanda grafikler, fotoğraflar ve benzeri görsel malzemelerle desteklenmesiyle verilmek istenen mesaj daha etkin kılınabilir. Ayrıca, her bir slaytta en fazla 5-6 satır yazı bulunmasında fayda bulunmaktadır. Sunumda anlatılmak istenen özetlenmeli, cümle kurmak yerine ana hatları ile belirtilmelidir.

Önerilen, öncelikle yukarıda bahsedilen içeriği firmanız için birkaç boş sayfaya yazdıktan sonra ilgili slaytları grafik ve fotoğraflarla birlikte süslemelisiniz.